Social Icons

Pages

Minggu, 01 Juli 2012

Teks MC perpisahan


Selamat pagi...
bagaimana kabar anda?saya harap baik-baik saja. Kali ini saya akan berbagi tentang contoh teks MC Bahasa Jawa pada saat perpisahan sekolah. Berikut ini contohnya,silahkan disimak dan dibaca.

 
Assalamualaikum Wr.Wb
Nuwun,
Bapak Kepala SMAN 1 Babat ingkang satuhu kinurmatan
Bapak/Ibu guru ingkang kula kurmati
Kanca-kanca kelas XII, adhik-adhik kelas X lan XI sing daktresnani
           
Angka kaping sepisan, monggo kita sareng-sareng ngucapaken Puja-puji sukur dhumateng Allah SWT ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah katitik ing wekdal punika kula panjenengan sedoyo sami saged makempal wonten ing SMAN 1 Babat,kangge angestreni perpisahan kelas XII, kanthi sehat walafiat boten wonten alangan menapa.
            Angka kaping kaleh,sholawat ugi salam kita aturaken dhumateng Nabi besar Muhammad SAW ingkang sampun nuntun kita sedaya saking margi ingkang lepat dumugi margi ingkang leres inggih menika dinul islam.
            Angka kaping tigo,kula ngucapaken matur suwun sanget dhumateng para rawuh ingkang sampun rawuh dateng penggenan menika.
            Sakderengipun acara punika dimulai,kulai kajibah pranooto adicoro kaparingake maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah.

1. Pembukaan 
2. Sambutan a. Ketua panitia
                     b. Kepala sekolah
3. Waosan ayat suci Al-Qur’an
4. Acara inti inggih puniko ceramah
5. Panutup

1. Kangge angawiti acar puniko monggo kita sareng-sareng maos basmallah

2. Acara saklebetipun inggih puniko sambutan. Sambutan kaping setunggal saking ketua panitia, ingkang badhe dipunsampekaken dening....................Kagem.......................kulo sumanggakaken. Matur suwun dhumateng................., Sambutan kaping kaleh saking kepala sekolah SMPN 1 BABAT, inkang badhe dipunsampekaken dening....................Kagem.......................kulo sumanggakaken. Matur suwun dhumateng.................,

3. Para rawuh ingkang kinurmatan adicara ingkang kaping 3 maos ayat suci Al-Qur’an ingkang badhe disampek aken dening....................Kagem.......................kulo sumanggakaken. Matur suwun dhumateng.................,

4. Para rawuh ingkang kinurmatan adicara ingkang kaping 4 ceramah dening bpk..............kagem bapak...........kito sumanggakaken.matur suwun dhumateng........................mugi-mugi ceramah puniko saget manfaat kagem kito sedoyo
5. Adicoro ingkang kaping 5 doa, kagem bapak...........kito sumanggakaken.matur suwun dhumateng........................Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro. Bokbilih wonten kirang sarta kalepatanipun , kula nyuwun agunging samudra pangkasami.


Wassalamualaikum Wr.Wb
Bagaimana perasaan anda setelah membaca sedikit contoh dari saya?Dan sudahkah anda memiliki gambaran mengenai teks MC?
Contoh diatas mungkin kurang sempurna dan saya berharap kita bisa saling bekerja sama dalam bertukar ilmu. Sehingga nantinya bisa sempurna,sekian info kali ini
           
1 komentar:

  1. membantu bgt sob,thank's ya ane jadi bisa ngerjakan tugas :D

    BalasHapus